BETA
Summary of Christian Doctrine

Summary of Christian Doctrine

Oleh Louis Berkhof

Buku karangan Louis Berkhof ini berisi ringkasan doktrin Kristen seperti doktrin Allah, penciptaan, hubungan manusia dengan Allah, dan manusia dan karya Kristus. Buku ini diterbitkan oleh William B. Eerdman, Publishing Company.

Download:
exe